Διασυνοριακό Διαμετακομιστικό Εμπορικό Κέντρο
Προμαχώνας Σερρών